Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

Рецензування

Положення про рецензування

Усі статті, які надійшли до редакційної колегії, проходять процедуру рецензування, що має забезпечити суворий відбір авторських рукописів та надання конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Завдяки рецензуванню визначається об’єктивна оцінка змісту наукової статті, її відповідність вимогам журналу та здійснюється всебічний аналіз переваг і недоліків. У журналі друкуються лише ті статті, що мають наукову цінність та сприяють розв’язанню актуальних проблем і завдань економічного розвитку. Рецензент несе етичні зобов’язання відповідно до редакційної політики видання.
Метою процедури рецензування є дотримання академічної доброчесності й узгодження та дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії і рецензентів.
Редакційна колегія дотримується політики подвійного анонімного рецензування (double blind review). Редакційна колегія не повідомляє інформації, що стосується рукопису (зокрема, відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів.
Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання чинних стандартів у матеріалах статті покладається на її автора. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій і науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.