Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

“НАУКОВІ ПРАЦІ НДФІ”

Науковий збірник Науково-дослідного фінансового інституту
Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”

Заснований у червні 1996 року           ISSN 2522-4646 (Online)          Виходить один раз на квартал
ISSN 2414-3499 (Print)    


Засновник і видавець: ДННУ “Академія фінансового управління”
(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 21516-11416 ПР від 18.08.2015)

Збірник “Наукові праці НДФІ” внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188), категорія “Б”; економічні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 076, 281, 292.

Збірник зареєстровано 30 грудня 2015 року в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж).

Агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI науковим публікаціям журналу. Виданню присвоєно індекс 10.33763/npndfi.

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Google ScholarResearch BibleIndex Copernicus ICI World Journals.

Номери збірника перебувають у вільному доступі на сайті журналу та в базі даних “Наукова періодика України” Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Голова редакційної колегії: ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, президент ДННУ “Академія фінансового управління”.

У збірнику “Наукові праці НДФІ” висвітлюються актуальні питання фінансової науки, зокрема:

  • глобальна економіка та міжнародні фінанси;
  • управління державними фінансами;
  • бюджетна, податкова, монетарна, митна політики;
  • теорія та історія фінансів;
  • фінансово-економічне регулювання;
  • фінанси соціальної сфери;
  • облік та оподаткування;
  • ринок фінансових послуг;
  • фінанси інституційних секторів економіки.

Видаються тематичні номери за матеріалами “круглих столів”, наукових семінарів, науково-практичних конференцій.

Збірник “Наукові праці НДФІ” орієнтований на широке коло читачів: працівників органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, керівників і фахівців усіх галузей економіки, підприємців, науковців і практиків, аспірантів і студентів.