Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 2/2018

№ 2/2018

Nauk. pr. NDFI 2018 (2): 57–61

Міжнародна науково-практична конференція “ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ”

МІЩЕНКО Володимир Іванович1, НАУМЕНКОВА Світлана Валентинівна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-8565-2686
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/N-5604-2019
OrcID ID : https://orcid.org/000-0001-8582-6044


Проблеми хеджування валютних ризиків в Україні


-

Ключові слова:-

JEL: E49, G30


Міщенко В. І. Проблеми хеджування валютних ризиків в Україні / В. І. Міщенко, С. В. Науменкова // Наукові праці НДФІ. - 2018. - № 2. - C. 57-61.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 57 - 61) ЗавантажитиЗавантажень : 682
1. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання. Київ : Т-во “Знання”, КОО, 1999. 359 с.
2. Міщенко В. І., Науменкова С. В. Використання похідних фінансових інструментів у практиці українських банків. Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization. Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. С. 283–286.
3. Науменкова С. В., Міщенко В. І. Валюта і валютна політика. Київ : Знання, 2010. 84 с.
4. Міщенко В. І., Науменкова С. В. Організація ф’ючерсного валютного ринку. Фінанси України. 1998. № 10. С. 60–69.
5. Науменкова С. В., Міщенко В. І. Регулирование денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 147. С. 66–72.
6. Міщенко С. В., Міщенко В. І. Регулювання ринку деривативів в Україні. Вісник Одеського національного університету. 2016. Т. 21, № 5 (47). С. 186–190.
7. Приходько Б. В., Соркин И. В. Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период. Экономика и банки. 2014. № 1. С. 7–15.
8. Міщенко С. В. Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку країни. Фінанси України. 2010. № 7. С. 35–49.
9. Міщенко С. В. Проблеми реалізації монетарної політики в умовах структурних дисбалансів (на прикладі Ісландії). Вісник НБУ. 2009. № 3. С. 22–26.
10. Гнучкий режим курсоутворення: етапи запровадження та можливі наслідки для економічного розвитку України / В. І. Міщенко, І. А. Нідзельська, А. П. Кулінець, С. О. Шульга. Київ : НБУ ЦНД, 2010. 124 с.
11. Науменкова С. В., Міщенко В. І. Влияние устойчивости денежного обращения на экономический рост. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2013. № 3. С. 14–23.