Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 2/2018

№ 2/2018

Nauk. pr. NDFI 2018 (2): 117–132
https://doi.org/10.33763/npndfi2018.02.117

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ПАВЛЮК Клавдія Василівна1, КАМІНСЬКА Олена Станіславівна2

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9495-6630
2ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5859-5623


Зарубіжний досвід розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я


Досліджено досвід упровадження державно-приватного партнерства (ДПП) у сфері охорони здоров’я в розвинутих зарубіжних країнах, яке в сучасних умовах стало ефективним інструментом вирішення проблем. В Україні за обмеженості державних фінансових ресурсів, низької якості та доступності послуг охорони здоров’я відчувається дедалі більша потреба в розвитку таких партнерських відносин. У контексті досліджуваної проблеми розглянуто переваги механізму ДПП, що сприяє, зокрема, зменшенню навантаження на бюджет, підвищенню ефективності під час реалізації проектів, прискоренню розв’язання суспільно важливих завдань в охороні здоров’я. Проблемами розвитку ДПП визначено непрозорість в ухваленні рішень, недостатній рівень суспільного контролю й участі суспільства у процесі реалізації проектів ДПП, обмеження соціальної справедливості, високу вартість, складність масштабного впровадження. Розкрито основні форми й моделі ДПП, ризики їх упровадження – капітальних вкладень, надходження, ринковий, небезпеки передачі ризиків державному сектору. Окреслено фактори, що стримують розвиток ДПП, зокрема в Україні: організаційні, інституціональні, економічні, соціально-психологічні. Сформульовано рекомендації щодо перспектив розвитку ДПП в Україні.

Ключові слова:державно-приватне партнерство, охорона здоров’я, фінансові ресурси

JEL: I14, I15,I18, L32


Павлюк К. В. Зарубіжний досвід розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я / К. В. Павлюк, О. С. Камінська // Наукові праці НДФІ. - 2018. - № 2. - C. 117-132.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 117 - 132) ЗавантажитиЗавантажень : 728
1. Torchia М., Calabrò А. Public-Private Partnerships in the Health Care Sector:
A Systematic Review of the Literature. URL: www.researchgate.net/publication/
255172193_Public-Private_Partnerships_in_the_Health_Care_Sector_A_Systematic_Review_of_the_Literature.
2. Public private partnerships in Canadian Healthcare. A case study of the Brampton civic hospital / D. Barrows, I. Macdonald, A. Supapol, O. Dalton-Jez, S. Harvey-Rioux ; prepared for the OECD. 2011. March URL: www.oecd.org/gov/budgeting/47814779.pdf.
3. Chahine G. Bitar J., Idnani N. Harnessing the Power of Public-Private Partnerships in Healthcare Imperatives for GCC Governments. URL: www.strategyand.pwc.com/
media/uploads/Strategyand_Harnessing-The-Power-Of-Public-Private-Partnerships-
In-Healthcare.pdf.
4. Venkat R. A. Public-private partnership in health care : context, models, and lessons. URL: www.who.int/global_health_histories/seminars/Raman_presentation.pdf.
5. Lovin M. S. Public-Private Partnerships – A Growing Trend in the U.S. Health Sector. URL: www.linkedin.com/pulse/20141019200735-2957001-public-private-partnerships-a-growing-trend-in-the-u-s-health-sector/
6. Салтман Р. Б., Фигейрас Дж. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий : пер. с англ. Москва: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. 432 с.
7. Thadani K. B. Public Private Partnership in the Health Sector: Boon or Bane. URL: ac.els-cdn.com/S1877042814058534/1-s2.0-S1877042814058534-main.pdf?_tid=d674dd53-0786-4724-863c-e15f14a2147f&acdnat=1523365032_7b26149dafec1115f75a8a10d878225a.
8. Алешко Д., Костіна A. Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я. URL: www.legalalliance.com.ua/ukr/publikacii/derzavno-privatne-partnerstvo-v-sferi-ohoroni-zdorova/.
9. Гойда Н. Г., Курділь Н. В., Вороненко В. В. Нормативно-правове забезпечення державно-приватного партнерства в охороні здоров’я України. Запорожский медицинский журнал. 2013. № 5. С. 104–108. URL: elibrary.ru/item.asp?id=20517528.
10. Гафурова Г. Т. Зарубежный опыт развития механизмов государственно-частного партнерства. Финансы и кредит. 2013. -№ 48 . С. 62–72
11. Дутко Н. Г. Напрями розвитку державно-приватного партнерства: галузь охорони здоров’я. Економiка та держава. 2011. № 1. С. 105–108. URL: www.economy.in.ua/pdf/1_2011/30.pdf.
12. Мартякова О. В., Трикоз І. В. Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2011. № 1 (13). С. 37–43. URL: old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/6-1-13-2011.pdf.
13. Олійник Г. Державно-приватне партнерство як механізм зменшення ризиків соціальної сфери. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Економіка. 2013. № 3(168). С. 67–72.
14. Павлюк К. В., Павлюк C. M. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 10–19.
15. Павлюк К. В. Охорона здоров’я: спробувати механізми державно-приватного партнерства. Незалежний аудитор. 2013. № 3. С. 66–70.
16. Підгаєць С. В., Сіташ Т. Д. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я. Економіка розвитку. 2012. № 3. С. 32–37.
17. Сачек М. М., Хейфец Н. Е., Петров В. С. Государственно-частное партнерство в здравоохранении: международный опыт. Вопросы организации и информатизации здравоохранения. 2016. № 1. С. 18–34. URL: minzdrav.gov.by/dadvfiles/001028_
50178_2_Probl_2_.pdf.
18. Степанова О. В. Стратегічні орієнтири розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я України. ефективна економіка. 2014. № 6. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3157.
19. Torchia М., Calabrò А. Increasing the Governance Standards of Public-Private Partnerships in Healthcare. Evidence from Italy. Springer Science + Business Media. New York, 2016. URL: www.researchgate.net/profile/Andrea_Calabro/publication/308909378_Increasing_the_Governance_Standards_of_Public-Private_Partnerships_in_Healthcare_Evidence_from_Italy/links/57fe097708aeaf819a5bfc54.pdf?origin=publication_list.
20. IFC Health. URL: www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP/Priorities/Health/.
21. Private Finance Initiative and Private Finance 2 projects: 2015 summary data. URL: www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/504374/PFI_PF2_projects_2015_summary_data.pdf.
22. PFI: costs and benefits. URL: researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06007.
23. Healthcare: Public Private Partnerships. 2013. 18 December. URL: www.gov.uk/government/publications/public-private-partnerships/public-private-partnerships#public-private-partnerships-innovative-approaches-to-extend-healthcare-provision.
24. Value for money? URL: bankwatch.org/documents/PPPs/PPP-background-6.pdf.
25. Nicolich I. A., Maikish H. Public-Private Partnerships and Collaboration in the Health Sector. An Overview with Case Studies from Recent European Experience. URL: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.490.3442&rep=rep1&type=pdf.
26. Öffentlich-Private Partnerschaften in Deutschland / ÖPP Deutschland AG. 2014. URL: www.pd-g.de/fileadmin/Daten/OEPP-Markt/OEPP-Marktzahlen/140829_OEPP_Deutschland_Halbjahresbericht_2014.pdf.
27. Royal North Shore Hospital and Community Health Services Public Private Partnership. Summary of contracts as at 28 October 2008. URL: www.treasury.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/13417/RNSH_Audited_Contract_Summary.pdf.
28. New Karolinska Solna. URL: group.skanska.com/projects/57344/New-Karolinska-Solna.
29. Raman V., Bjorkman J. W. Public/Private Partnership in Health Care Services in India. URL: www.pppinharyana.gov.in/ppp/sector/health/report-healthcare.pdf.
30. Barnes J. Designing Public-Private Partnerships in Health. 2011. URL: www.abtassociates.com/abtassociates/files/49/49a01920-2254-433a-879d-76843f2ecd28.pdf.
31. Public Hospital Facilities Development Using Build-Operate-Transfer Approach: Policy Consideration for Developing Countries / H. Pourasghari, M. Jafari, H. A. Gorji, M. Maleki. URL: ircmj.com/?page=article&article_id=39866.
32. Health and Economics Analysis for an evaluation of the Public Private Partnerships in health care delivery across EU. URL: ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/ppp_finalreport_en.pdf.