Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 1/2018

№ 1/2018

Nauk. pr. NDFI 2018 (1): 33–42
https://doi.org/10.33763/npndfi2018.01.033

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

КОРНЄЄВА Юлія Володимирівна1, КУЗЬКІН Євген Юрійович2

1ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-1823-7618
2Державне агентство автомобільних доріг України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-6790-8238


Приватизаційні компенсаційні гарантії як інструмент залучення приватних іноземних інвестицій до державного сектору


Наведено практичні рекомендації щодо проведення в Україні прозорої повної або часткової приватизації великих державних підприємств на міжнародних ринках капіталу шляхом первинної публічної емісії цінних паперів із метою залучення інвестиційних ресурсів. Розглянуто проблематику такої емісії для компаній, що перебувають у державній власності та не відповідають вимогам лістингу провідних фондових бірж, а отже, потребують допомоги фінансових посередників і міжнародних донорів у організації прозорої приватизації через продаж акцій на фондовому ринку. Проаналізовано переваги від співпраці з андерайтерами за схемою “твердого зобов’язання” та ризики у випадку отримання послуг за схемою “найкращі зусилля” від фінансового посередника. Розкрито гарантійні механізми підтримки приватизаційних процесів, спрямовані на залучення іноземних інвестицій. Наголошено, що надання додаткового гарантійного забезпечення сприятиме припливу капіталу. Запропоновано механізм надання приватизаційних компенсаційних гарантій андерайтерам міжнародними фінансовими організаціями для успішного первинного публічного розміщення акцій компаній, котрі перебувають у державній власності та підлягають приватизації.

Ключові слова:приватизація, гарантії, прямі іноземні інвестиції, державний сектор економіки, міжнародні фінансові організації

JEL: E22, F21, G28, H54


Корнєєва Ю. В. Приватизаційні компенсаційні гарантії як інструмент залучення приватних іноземних інвестицій до державного сектору / Ю. В. Корнєєва, Є. Ю. Кузькін // Наукові праці НДФІ. - 2018. - № 1. - C. 33-42.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 33 - 42) ЗавантажитиЗавантажень : 632
1. Звіт про роботу Фонду державного майна України в 2016 році / Фонд державного майна України. URL: www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/zvit-uryad-f1-44_9551.pdf.
2. Україна: Звіт про надання технічної допомоги – огляд управління державними фінансами / Б. Олден, Д. Радєв, К. Кауфман, Д. Деттер. Доповідь МВФ по країні. 2016. № 16/30. Січень. 86 c. URL: www.imf.org/external/lang/ukrainian/pubs/ft/scr/2016/cr1630u.pdf.
3. Акулова М. Мировой опыт приватизации предприятий госсектора. BEROC Policy Paper Series. 2016. № 35. URL: www.beroc.by/webroot/delivery/files/Akulova__PP35_mirovoj_opyt_privatizacija.pdf
4. Arcas М., Bachiller P. Performance and Capital Structure of privatized Firms in Europe. Global Economic Review. 2008. Vol. 37, № 1. Р. 107–123.
5. Ostrom Е., Ostrom V. The Quest for Meaning in Public Choice / Elinor Ostrom, Vincent Ostrom. 2004. Vol. 63, No. 1. Р. 105–147.
6. Stiglitz J. E., Sappington D. E. M. Privatization, Informationand Incentives. Journal of Policy Analysis and Management. 1987. Vol. 6, No. 4. P. 567–582.
7. Shapiro C., Willig R. D. Economic rationales for the scope of privatization. The Political Economy Of Public Sector Reform and Privatization (Suleiman, E.N., Waterbury, J.). Westview Press, Boulder, CO, 1990. – P. 55–87.
8. Shleifer A., Vishny R. Politicians and Firms. Quarterly Journal of Economics. 1994. Vol. 109, № 4. Р. 995–1025.
9. Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки : [монографія] / Т. І. Єфименко, Є. Л. Черевиков, К. В. Павлюк [та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфименко. Київ : НАН України, Ін-т екон. та прогнозув., 2012. 372 с.
10. Aglietta М., Espagne É. Financing energy and lowcarbon investment: public guarantees and the ECB. Policy Brief CEPII. 2015. № 6. URL: www.cepii.fr/PDF_PUB/pb/2015/pb2015-06.pdf.
11. Brest Р., Bank D. Making Markets Work for the Poor: How the Bill & Melinda Gates Foundation Uses Program-Related Investments. Stanford Social Innovation Review. 2016. Р. 16–27. URL: ssir.org/supplement/making_markets_work_for_the_poor.
12. State Guarantees in PPPs A Guide to Better Evaluation, Design, Implementation and Management / European PPP Expertise Centre. 2011. 40 р. URL: www.eib.org/epec/resources/epec-state-guarantees-in-ppps-public.
13. Хопчан В. Сучасний стан та перспективи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 11. С. 20–23.
14. Хрімлі О. Державні гарантії як спосіб захисту прав інвесторів. Підприємство, господарство і право. 2016. № 2. С. 60–65.
15. Україна: Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику від 02.03.2017. 32 с. URL: bank.gov.ua/doccatalog/document?id=46564506.
16. IPO Watch Europe 2015 / PricewaterhouseCoopers LLP Outlook. 2016. 24 p. URL: www.pwc.co.uk/audit-assurance/assets/pdf/ipo-watch-europe-2015.pdf.
17. IPO Watch Europe 2016 / PricewaterhouseCoopers LLP Outlook. 2017. 24 p. URL: www.pwc.co.uk/audit-assurance/assets/pdf/ipo-watch-europe-annual-review-2016.pdf.
18. Lam S., Tan S.-S. L., Wee G. T.-M. Initial Public Offerings of State-Owned Enterprises: An International Study of Policy Risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis. 2007. Vol. 42, Iss. 2. P. 313–337.
19. Дорожня карта реформи сектору держпідприємств “Triage” / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2017. 4 липня. URL: issuu.com/mineconomdev/docs/triage_presentation_2_ukr_-_final.
20. Scaling the use of guarantees in U.S. community investing / The Global Impact Investing Network (GIIN). 2017. URL: thegiin.org/assets/GIIN_Issue_Brief_Guarantees_final%20for%20web.pdf.