Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 4/2017

№ 4/2017

Nauk. pr. NDFI 2017 (4): 66–70

Міжнародна науково-практична конференція “НОВІ ФОРМИ ГРОШЕЙ ТА ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ: СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, РИЗИКИ”

НАУМЕНКОВА Світлана Валентинівна1, МІЩЕНКО Володимир Іванович2

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/N-5604-2019
OrcID ID : https://orcid.org/000-0001-8582-6044
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-8565-2686


Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей


-

Ключові слова:-

JEL: E00, E42, F33


Науменкова С. В. Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко // Наукові праці НДФІ. - 2017. - № 4. - C. 66-70.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 66 - 70) ЗавантажитиЗавантажень : 663
1. Гриценко А. А. Финансово-экономический кризис как исходный пункт обновления финансово-экономической архитектоники. Инициативы XXI века. 2009. № 2. С. 30–34.
2. Міщенко С. Протиріччя сучасних грошових систем. Вісник Національного банку України. 2012. № 8. С. 24–29.
3. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / за ред. В. С. Стельмаха. Київ : Центр наук. досліджень НБУ, 2009. 404 с.
4. Гнучкий режим курсоутворення: етапи запровадження та можливі наслідки для економічного розвитку України : наук.-аналіт. матеріали. Вип. 15. Київ : Центр наук. досліджень НБУ, 2010. 124 с.
5. Міщенко В. І., Науменкова С. В. Організація ф’ючерсного валютного ринку.
Фінанси України. 1998. № 10. С. 60–69.
6. Науменкова С. В., Міщенко В. І. Валюта і валютна політика. Київ : Знання, 2010. 84 с.
7. Науменкова С., Мищенко С. Регулирование денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 6 (147). С. 66–72.
8. Мищенко С. В. Современные подходы к реализации монетарной политики и регулированию финансовых систем. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2011. № 3. С. 13–20.
9. Мищенко С. В. Механизмы координации денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2012. № 2 (74). С. 16–26.
10. Лютий І. О., Міщенко С. В. Вплив фінансового сектору на функціонування економічної системи. Фінанси України. 2007. № 3. С. 14–28.
11. Міщенко С. В. Вдосконалення інституційної структури нагляду за фінансовим сектором. Банківська справа. 2007. № 1. С. 41–56.
12. Науменкова С., Міщенко С. Нові тенденції в монетарній політиці та діяльності центральних банків у посткризовий період. Банківська справа. 2011. № 5. С. 12–29.
13. Світовий досвід та перспективи розвитку електронних грошей в Україні. Київ : Центр наук. досліджень НБУ, 2008. 145 с.
14. Науменкова С. В., Міщенко В. І. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності. Фінанси України. 2015. № 10. С. 53–76.