Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 3/2016

№ 3/2016

Nauk. pr. NDFI 2016 (3): 122–134

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

СТАВИЦЬКИЙ Андрій Володимирович1, БАСАЛА Катерина Олександрівна2

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2компанія "Філіп Морріс Україна"


Оптимізація бюджетної інвестиційної діяльності в Україні


Визначено, що сектор державного управління, з одного боку, регулює інвестиційні процеси в країні, а з другого – бере безпосередню участь у цих процесах шляхом державного інвестування, а отже, необхідна максимізація ефективності використання обмежених капітальних ресурсів держави. На підставі міжнародного досвіду, а також з урахуванням особливостей Украї­ни запропоновано авторську методологію відбору інвестиційних проектів, яка ґрунтується на поєднанні двох підходів: відбір за показником ENPV та багатокритеріальний підхід AHP. Пріоритетом цієї методології є максимальне врахування всіх ефектів від реалізації проектів та обмежені можливості їх фінансування, а також мінімізація ризику виникнення корупції. Згідно з методологією, всі інвестиційні проекти поділяються на три групи залежно від сфери інвестування: інформаційні технології, інновації, транспортна інфраструктура; захист навколишнього середовища, енергозбереження; інші проекти. Вибір проектів здійснюється відповідно до оптимізаційної задачі, де цільова функція максимізує вигоди від реалізації проектів, а обмеження моделі показують, що витрати на їх виконання не можуть перевищувати запланованих капітальних видатків на відповідний період. Також ураховано особливості розподілу капітальних видатків за групами проектів.

Ключові слова:інвестиції, бюджет, міжнародний досвід, оптимізаційна модель.

JEL: Н54, Н61.


Ставицький А. В. Оптимізація бюджетної інвестиційної діяльності в Україні / А. В. Ставицький, К. О. Басала // Наукові праці НДФІ. - 2016. - № 3. - C. 122-134.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 122 - 134) ЗавантажитиЗавантажень : 523
1. Samuelson P. A. Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure / P. A. Sa­muelson // The Review of Economics and Statistics. – 1955. – Vol. 37, № 4. – Р. 350–356.
2. Warner A. M. A Framework for Efficient Government Investment / A. M. Warner // IMF Working Paper. – 2013. – № 13/58.
3. Devarajan S. Beyond Rate of Return: Reorienting Project Appraisal / S. Devarajan, L. Squire, S. Suthiwart-Narueput // World Bank Research Observer. – 1997. – № 12. – Р. 35–46.
4. Investing in Public Investment: An Index of Public Investment Efficiency / E. Dabla-Norris, J. Brumby, A. Kyobe, Z. Mills, C. Papageorgiou // IMF Working Paper. – 2011. – № 11/37.
5. Деякі питання управління державними інвестиціями : постанова Кабінету Мініс­трів України від 22.07.2015 № 571 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/571-2015-п.
6. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць : закон України від 06.09.2012 № 5205-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5205-17.
7. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 389 [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-п.
8. Інвестиційне законодавство: стан, проблеми, перспективи : роз’яснення Міністерства юстиції України від 08.05.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0015323-12?test=XNLMf5x.qwJgCQGw
ZisIoEeAHI4q.s80msh8Ie6.
9. The Power of Public Investment Management: Transforming Resources Into Assets for Growth. Directions in Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: documents.worldbank.org/curated/en/2014/09/20268592/power-public-investment-management-transforming-resources-assets-growth.
10. The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-governent.
11. Public sector business cases using the five case model: updated guidance (2015) [Елект­ронний ресурс]. – Режим доступу: www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-governent.
12. The Public Spending Code [Електронний ресурс]. – Режим доступу: public
spendingcode.per.gov.ie.
13. Metodologіa General de Preparaciоn y Evaluaciоn de Proyectos [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.cepal.org/es/publicaciones/5608-metodologia-general-de-identificacion-preparacion-y-evaluacion-de-proyectos-de.
14. General Guidelines for Preliminary Feasibility Studies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: pimac.kdi.re.kr/eng/mission/pdf/General_Guidelines_for_PFS.pdf.
15. Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-р.