Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 2/2016

№ 2/2016

Nauk. pr. NDFI 2016 (2): 53–61

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1, ЯСТРЕМСЬКИЙ Олександр Іванович2

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185
2ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-9900-3612


Міжнародні ініціативи щодо методичного забезпечення моніторингу запровадження та дотримання МСФЗ


Розглянуто проблеми імплементації Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в умовах конкретної країни. Загалом Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) спрямовані на надання користувачам (акціонерам, інвесторам, партнерам та ін.) необхідної інформації. Тому моніторинг дотримання цих стандартів і забезпечення їхніх вимог до звітності важливий для досягнення економічного й соціального ефекту від їх запровадження. Особливе значення має введення системи моніторингу в країнах, що розвиваються, та країнах із перехідною економікою. Основні принципи та методи побудови системи моніторингу дотримання й забезпечення МСФЗ, а також найкращий світовий досвід у цій сфері висвітлені у проекті посібника Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку “Моніторинг дотримання та забезпечення високоякісної корпоративної звітності: керівництво зі створення потенціалу та належних практик”. Розкрито досвід участі науковців Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління” у підготовці цього посібника, наведено та обґрунтовано пропозиції до нього.

Ключові слова:моніторинг запровадження та дотримання стандартів, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародна федерація бухгалтерів, Інструмент розвитку бухгалтерського обліку (ADT).

JEL: M41, M48


Ловінська Л. Г. Міжнародні ініціативи щодо методичного забезпечення моніторингу запровадження та дотримання МСФЗ / Л. Г. Ловінська, О. І. Ястремський // Наукові праці НДФІ. - 2016. - № 2. - C. 53-61.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 53 - 61) ЗавантажитиЗавантажень : 649
1. UNCTAD underlines key role of corporate reporting for achieving the Sustainable Development Goals [Електронний ресурс]. – Режим доступу: unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1128&Sitemap_x0020_Taxonomy=
UNCTAD%20Home;#1487;#ISAR – Corporate Transparency – Accounting.
2. Key foundations for high-quality corporate reporting: Good practices of monitoring and enforcement, and compliance mechanismsUnited Nations Conference on Trade and Development : Note by the UNCTAD secretariat. Geneva, 15–17 Oct. 2014. – P. 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: unctad.org/meetings/en/Sessional
Documents/ciiisard70_en.pdf.
3. Directive 2014/65/EU // EUR-Lex. Access to European Union Law [Електронний ресурс]. – Режим доступу: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
celex%3A32014L0065.
4. Regulation 600/2014 // EUR-Lex. Access to European Union Law [Електронний ресурс]. – Режим доступу: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
CELEX%3A32014R0600.
5. Директива 2013/34/ЄС // Аудиторська палата України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.apu.com.ua/event/771-direktiva-2013-34-es-evropejskogo-parlamentu-ta-radi-vid-26-kvitnya-2014-r-neofitsijnij-pereklad.
6. Єфименко Т. І. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська ; ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2015. – 400 с.