Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 3/2015

№ 3/2015

Nauk. pr. NDFI 2015 (3): 5–14

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

ГАСАНОВ Сергій Станіславович1, КУДРЯШОВ Василь Павлович2

1 ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-7454-0419
2ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-4801-3620


Обмеження дефіциту бюджету в умовах фіскальних ризиків


Основною метою статті є обґрунтування певних теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо визначення та дотримання обмежень дефіциту не тільки державного бюджету, а й сектору загального державного управління в цілому. Розглянуто відтворювальну спіраль бюджетного дефіциту: “бюджетний дефіцит – державний борг – фіскальні ризики – бюджетний дефіцит” та її особливості в Україні. Характер здійснюваної урядом фіскальної політики суттєво впливає на джерела фінансування бюджетного дефіциту й динаміку його відтворювальної спіралі. Швидкоплинність, непередбачуваність і конфліктність політичних циклів в Україні протягом 2005–2016 рр. стали основним чинником внутрішніх фіскальних ризиків та їх руйнівного впливу на стан державних фінансів. Автори вважають неможливим розширення фіскального простору в межах заходів реалізовуваної бюджетно-податкової політики, ізольованих від загальної політики сприян­ня економічному зростанню. Фактична відсутність такого загального курсу економічної політики й надалі посилюватиме ендогенні та екзогенні фіскальні ризики для економіки України.

Ключові слова:державні фінанси, сектор загального державного управління, бюджетний дефіцит, фіскальна політика, фіскальні ризики.

JEL: H62.


Гасанов С. С. Обмеження дефіциту бюджету в умовах фіскальних ризиків / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов // Наукові праці НДФІ. - 2015. - № 3. - C. 5-14.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 5 - 14) ЗавантажитиЗавантажень : 946
1. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т. / НДФІ. – К., 2004.
2. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ : у 4 т. / ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2011.
3. Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами : у 3 т. / за заг. ред. Т. І. Єфименко ; ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2012.
4. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов та ін. ; за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфи- менко ; ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2014.
5. Бауманн Е. Стандарти Європейського Союзу у сфері державних фінансів / Е. Бау­манн // Фінанси України. – 2013. – № 12. – С. 21?32.
6. Бауманн Е. Планування й формування реалістичного та прозорого бюджету /
Е. Бауманн // Фінанси України. – 2014. – № 9. – С. 7–20.
7. Бехманн У. Політико-економічне консультування: досвід Німеччини та перспективи для України / У. Бехманн // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 18–29.
8. Елєрс Ґ. Управління державним боргом: завдання, цілі, учасники / Ґ. Елєрс // Фінанси України. – 2014. – № 1. – С. 7–21.
9. Елєрс Ґ. Стратегії реформ у сфері державних фінансів. Національні програми та міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк) / Ґ. Елєрс // Фінанси України. – 2014. – № 7. – С. 7?16.
10. Шлапак О. В. Державні фінанси України в сучасних умовах: проблеми стабілізації та антикризового управління / О. В. Шлапак // Фінанси України. – 2014. – № 4. –
С. 7–31.
11. Мярковський А. І. Антикризове управління державними фінансами: питання стра­тегії та ефективних рішень / А. І. Мярковський // Фінанси України. – 2012. –
№ 12. – С. 7–23.
12. Уманський І. І. Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів / І. І. Уманський // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 9–28.
13. Гасанов С. С. Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2012. – № 9. – С. 18?36.
14. Єфименко Т. І. Фіскальна консолідація в контексті антикризового регулювання / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2013. – № 2. – С. 7?20.
15. Єфименко Т. І. Антикризове податкове регулювання фінансового сектору / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 3–21.
16. Гасанов С. С. Досвід ЄС з антикризового управління державними фінансами
та його використання в Україні / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін //
Фінанси України. – 2014. – № 7. – С. 17–30. 
17. Гасанов С. С. Напрями формування фіскальної політики в аспекті асоціації Украї­ни з ЄС / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2014. –
№ 1. – С. 22–38 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nbuv.gov. ua/j-pdf/Fu_2014_1_4.pdf. 
18. Кудряшов В. П. Фіскальні дисбаланси і заходи щодо їх обмеження в ЄС / В. П. Кудряшов // Економіка України. – 2014. – № 10. – С. 79–96.
19. Ярошенко Ф. О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 3–12.
20. Богдан Т. П. Квазіфіскальні операції та їх роль у формуванні бюджетного дефіциту / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 3–17.
21. Башко В. Й. Інституційно-правові механізми обмеження дефіциту бюджету /
В. Й. Башко // Наукові праці НДФІ. – 2011. – Вип. 4. – С. 70–86.
22. Barro R. J. The Ricardian Approach to Budget Deficits / R. J. Barro // The Journal of Economic Perspectives. – 1989. – Vol. 3, № 2. – P. 37–54.
23. Bernheim B. D. A Neoclassical Perspective on Budget Deficits / B. D. Bernheim // The Joumal of Economic Perspectives. – 1989. – Vol. 3, № 2. – P. 55–72.
24. Buiter W. The Theory of Optimum Deficits and Debt / W. Buiter // NBER Working Paper. –1983. – № 1232. – 47 p.
25. Alesina A. A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt in a Democracy /
A. Alesina, G. Tabellini // NBER Working Paper. – 1987. ? № 2308. – 38 р.
26. Alesina A. The Political Economy of Government Debt / A. Alesina, А. Passalacqua // NBER Working Paper. – 2015. ? № 21821. – 74 р.
27. Baldacci E. Measuring Fiscal Vulnerability and Fiscal Stress: A Proposed Set of Indica­tors / E. Baldacci, J. McHugh, I. Petrova // IMF Working Paper. – 2011. – WP/11/94. –
20 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1194.pdf.
28. Post-Crisis Fiscal Policy / ed. by C. Cottarelli, P. Gerson, A. Senhadji. – Cambridge : The МІТ Press, 2014. – 576 p.
29. Irwin T. Getting the Dog to Bark : Disclosing Fiscal Risks from the Financial Sector / T. Irwin // IMF Working Paper. – 2015. – WP/15/208. – 24 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43314.0.
30. From Systemic Banking Crises to Fiscal Costs : Risk Factors / D. Amaglobeli, N. M. End, M. Jarmuzek, G. Palomba // IMF Working Paper. – 2015. – WP/15/166. – 43 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43101.0.
31. ?dor L. Fiscal Risk Assessment at the CBR: A Conceptual Framework. / L. ?dor // CBR Discussion Paper. – 2014. – № 1/2014. – 17 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rozpoctovarada.sk/download/riskatcbr_dp_012014.pdf.
32. Furceri D. The Euro Area Crisis : Need for a Supranational Fiscal Risk Sharing Mecha­nism? / D. Furceri, A. Zdzienicka // IMF Working Paper. – 2013. – WP/13/198. – 34 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40964.0.
33. Berti K. An early-detection index of fiscal stress for EU countries / K. Berti, M. Salto, M. Lequien // European Economy. Economic Papers. – 2012. – № 475. – 22 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ec.europa.eu/economy_finance/publications/
economic_paper/2012/pdf/ecp475_en.pdf.
34. Kopits G. Fiscal risks: New Approaches to Identification, Management and Mitigation : unpublished manuscript / G. Kopits. – Berlin, 2014. – 28 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/
?cote=GOV/PGC/SBO(2014)4&docLanguage=En.
35. A Toolkit to Assessing Fiscal Vulnerabilities and Risks in Advanced Economies / E. Arbatli, C. E. Alper, J. Jonas et al. // IMF Working Paper. – 2012. – WP12/11. – 29 р. [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?
sk=25619.0.
36. Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users. – Washington, DC : International Monetary Fund, 2011. – 219 р.
37. Fiscal Risks: Sources, Disclosure and Management / A. Cebotari, J. M. Davis, L. Lusi­nyan et al. ; Fiscal Affairs Dept. – Washington, DC : International Monetary Fund, 2008. – 52 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2009/dp0901.pdf.
38. Fiscal Monitor, April 2015: Now Is the Time: Fiscal Policies for Sustainable Growth. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2015. – 110 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2015/01/pdf/fm1501.pdf.
39. Fiscal Monitor, April 2014: Public Expenditure Reform: Making Difficult Choices. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2014. – 98 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41121.0.
40. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
41. Інфляційний звіт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19007319.
42. Eurostat. Your Key to European Statistics. Main Tables [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/main-tables.