Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 1/2015

№ 1/2015

Nauk. pr. NDFI 2015 (1): 74–86

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

ЗАТОНАЦЬКА Тетяна Георгіївна1, КУЗЬКІН Євген Юрійович2, СТАВИЦЬКИЙ Андрій Володимирович3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/I-1647-2018
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-9197-0560
2Державне агентство автомобільних доріг України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-6790-8238
3Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Перспективи та передумови бюджетної децентралізації в Україні на сучасному етапі


Одним із пріоритетів бюджетної політики в Україні у 2015 р. є проведення комплексної реформи регіонального управління та місцевого самоврядування, головною метою якої має стати забезпечення регіонального економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів, посилення ефективності використання бюджетних коштів. Метою статті є визначення реальних змін у структурі видатків на економічну діяльність у 2015 р. в умовах урядової ініціативи бюджетної децентралізації. Проаналізовано вплив динаміки видатків бюджету на розвиток основних галузей вітчизняної економіки, зміни структури видатків на економічну діяльність за останні роки. На сьогодні для таких галузей економіки, як сільське господарство, будівництво, паливно-енергетичний комплекс і транспорт, характерний високий ступінь зносу основних засобів, що не дає можливості стимулювати економічний розвиток. З урахуванням переваг та недоліків запропонованої децентралізації надано рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення і прискорення бюджетної децентралізації в Україні. Основним змістом бюджетної реформи у середньостроковій перспективі мають стати децентралізація управлінських функцій влади, розширення можливості організаційного, фінансового та адміністративного впливу місцевих органів самоврядування на соціально-економічні перетворення регіонів, які передбачали б реальне збільшення дохідних ресурсів місцевих бюджетів, удосконалення механізму розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів та гарантування їх своєчасного здійснення, узгодження пріоритетів та дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо регіонального розвитку, фінансування державних програм соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи цільові та інвестиційні програми, підтримку стійкого економічного та соціального розвитку регіонів з урахуванням збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів.

Ключові слова:бюджет, децентралізація, податки, галузі, доходи.

JEL: H60, H61, H77.


Затонацька Т. Г. Перспективи та передумови бюджетної децентралізації в Україні на сучасному етапі / Т. Г. Затонацька, Є. Ю. Кузькін, А. В. Ставицький // Наукові праці НДФІ. - 2015. - № 1. - C. 74-86.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 74 - 86) ЗавантажитиЗавантажень : 696
1. Barro R. Economic Growth in a Cross Section of Countries / R. Barro // Quarterly Journal of Economics. – 1991. – № 106. – P. 407–443 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.hec.unil.ch/ocadot/ECODEVdocs/barro-robert.pdf.
2. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки : підручник / Ш. Бланкарт ; за наук. ред. та перед. В. М. Федосова ; пер. з нім.
С. І. Терещенко, О. О. Терещенка. – К. : Либідь, 2000. – 653 с.
3. Ставицький А. В. Економетричні дослідження ефективності державних витрат в Україні / А. В. Ставицький // Молодий вчений. – 2015. – № 2, ч. 3. – С. 74–78.
4. Ставицький А. В. Роль державних видатків у забезпеченні економічного зростання в Україні / А. В. Ставицький // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 1353–1359 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: global-national.in.ua/archive/2-2014/277.pdf.
5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
6. Інфографіка: фінансова децентралізація // Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=409155&cat_id=397854.
7. Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: me.kmu.gov.ua/file/link/234803/file/Concensus_2014_May_UKR.pdf.
8. Бочі А. Бюджетна децентралізація: реформа приречена на провал / А. Бочі // Апостроф [Електронний ресурс]. – Режим доступу: apostrophe.com.ua/article/economy/2014-09-15/byudjetna-detsentralzatsya-reforma-prirechena-na-proval/387.