Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 3/2014

№ 3/2014

Nauk. pr. NDFI 2014 (3): 23–37

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

БОГДАН Іван Віталійович1

1Національний банк України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-1752-0198


Інституційні передумови розвитку публічно-приватного партнерства на регіональному та місцевому рівнях в Україні


Проаналізовано роль інституційних компонентів системи підтримки розвитку публічно-приватного партнерства (ППП) на рівні органів місцевого самоврядування. Досліджено проблемні питання формування інституційного середовища ППП в Україні та обґрунтовано напрями реалізації державної політики щодо їх розв’язання.

Ключові слова:публічно-приватне партнерство, інфраструктура, державна економічна політика.


Богдан І. В. Інституційні передумови розвитку публічно-приватного партнерства на регіональному та місцевому рівнях в Україні / І. В. Богдан // Наукові праці НДФІ. - 2014. - № 3. - C. 23-37.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 23 - 37) ЗавантажитиЗавантажень : 488
1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
2. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
994_036.
3. Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів держав­ної влади та місцевого самоврядування) : проект закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513.
4. Dedicated Public-Private Partnership Units: A Survey of Institutional and Governance Structures / OECD. – P. : OECD Publishing, 2010. – 118 p.
5. Stein В. РРР Units and Related Institutional Frameworks. Lessons Learned / В. Stein ;
European Investment Bank. – Kyiv, 2012. – 15 p.