Видається з 1996 р.
Ласкаво просимо на сайт збірника "Наукові праці НДФІ". Сайт знаходиться в режимі дослідної експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

№ 3/2020

№ 3/2020

Nauk. pr. NDFI 2020 (3): 128–143
https://doi.org/10.33763/npndfi2020.03.000

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

КОРНЄЄВА Юлія Володимирівна1

1ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-1823-7618


Оцінка системи факторів впливу на прийняття інвестиційного рішення в умовах постіндустріальних трансформацій


Проаналізовано передумови систематичного використання державними органами джерел великих даних (Big Data) як інструментарію для прогнозування системних фінансових ризиків при прийнятті інвестиційних рішень на державному рівні та формуванні державної інвестиційної політики. Виконано комплексну оцінку системи факторів впливу на прийняття інвестиційного рішення в умовах постіндустріальних трансформацій. За допомогою кластерного аналізу надходження інвестицій до України на основі економетричного моделювання із використанням VAR-аналізу виявлено відсутність істотного впливу індикаторів, що відображають наявність інституційних перешкод для інвестора, на прямі іноземні інвестиції (ПІІ) з країн, які є офшорними зонами, обмежуючись середнім значенням 5 %. Поряд із економічними чинниками визначниками припливу ПІІ з розвинутих країн виступали інституційні фактори, від котрих залежить формування комплаєнс-ризиків, вплив яких коливався в межах 30 %.

Ключові слова:прямі іноземні інвестиції, інвестиційне рішення, комплаєнс-ризики, транзитивна економіка, економетричне моделювання

JEL: C13, C67, D57, E23


Корнєєва Ю. В. Оцінка системи факторів впливу на прийняття інвестиційного рішення в умовах постіндустріальних трансформацій / Ю. В. Корнєєва // Наукові праці НДФІ. - 2020. - № 3. - C. 128-143.

1. Болюбаш Ю. Я. Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів Великих даних в системах територіального управління : дис.. канд. екон. наук : 01.05.03. Львів, 2017. 178 с.
2. The Parable of Google Flu: Traps in Big Data Analysis / R. Kennedy, D. Lazer, G. King, А. Vespignani. Science. 2014. No. 343 (14). Р. 1203–1205. URL: doi.org/10.1126/science.1248506.
3. Cerchiello P., Giudici P., Nicola G. Big data models of bank risk contagion. DEM Working Paper Series. 2016. No. 117 P. 2–16.
4. News and narratives in financial systems: Exploiting big data for systemic risk assessment / D. Gregory, R. Nyman, S. Kapadia et al. ; Norges Bank. 2016. 32 p. URL: https://
www.norges-bank.no/contentassets/49b4dce839a7410b9a7f66578da8cf74/papers/smith.pdf.
5. Nymand-Andersen Р. Big data: The hunt for timely insights and decision certainty. Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics Working Papers. 2016. No. 14. URL: www.bis.org/ifc/publ/ifcwork14.pdf.
6. Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах : постанова Правління Національного банку України від 11.06.2018 № 64. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18/ed20180611#n35.
7. Corruption Perceptions Index / Transparency International. URL: www.transparency.org/.
8. Ukraine. Doing Business / World Bank. URL: www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/ukraine.
9. Ukraine. Global Competitiveness Index 4.02018 edition / World Economic Forum. URL: reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-profiles/#economy=UKR/.
10. The Global Competitiveness Report 2019 / ed. by K. Schwab ; World Economic Forum. 666 p. URL: www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
11. Economic Freedom Index / Heritage Foundation. URL: www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year&u=637012211969077271.
12. Country Rankings / Heritage Foundation. URL: www.heritage.org/index/ranking.
13. The Index of Economic Freedom : Methodology / Heritage Foundation. URL: www.heritage.org/index/pdf/2019/book/methodology.pdf.
14. Ukraine / World Bank Data. URL: data.worldbank.org/country/ukraine?
view=chart.
15. Shadow economy in Europe / Global Economy Database. URL: www.theglobaleconomy.com/rankings/shadow_economy/Europe/#Ukraine.
16. Тенденції тіньової економіки в Україні / М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: www.me.gov.ua/Documents/List?lang=
uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a.
17. Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual / UNCTADstat. URL: unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?
ReportId=96740.
18. Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/.